Strategie

Strategisch vrijwilligersmanagement

De waarde van het vrijwilligersonderdeel ligt in dat zij complementair aan andere onderdelen bijdraagt aan het behalen van de missie.

Dat vraagt om een duidelijke visie op vrijwillige inzet binnen de organisatie en een uitgewerkte en haalbare strategie om uit te voeren.

Klanten benaderen Simpel en Duidelijk Advies voor:

  • Organisatie analyse m.b.t. huidige strategie en uitvoering
  • Strategische keuzes en beeldvorming
  • Optimalisatie bedrijfsprocessen
  • Planvorming op het gebied van beleid, proces- en kwaliteitmanagement
  • Opstellen van implementatieplannen
  • Het uitvoeren of begeleiden van (wetenschappelijke) onderzoeken
  • Implementatietrajecten uitvoeren
  • Vergroten impact (Theory of Change)
  • Training en coaching