VSI

Vrijwilligersvoldoeningindex (VSI)

De Volunteer Satisfaction Index (VSI) is is ontwikkeld door Galindo-Kuhn en Guzley. In het Nederlands wordt dit veelal vertaald met vrijwilligertevredenheidindex.

een veelgebruikt instrument om te meten wat  de tevredenheid van vrijwilligers is en hun intentie om vrijwilligerswerk te blijven doen. Het  en bestaat uit vijf elementen.

Communicatiekwaliteit: De kwaliteit van de communicatie bestaat uit een adequate informatiestroom, duidelijkheid van de informatie, erkenning en feedback.

Werktoewijzing: De vrijwilliger is een goede match voor de toegewezen taak, zowel wat geschiktheid als interesse en plezier betreft.

Participatie-effectiviteit geeft aan in hoeverre het vrijwilligerswerk aansluit bij de doelen die de vrijwilliger heeft met het doen van vrijwilligerswerk.

Ondersteuning (support) is vooral gericht op de educatieve en emotionele hulpbronnen die de organisatie de vrijwilliger biedt.

 

Groepsintegratie: Groepsintegratie houdt verband met sociale interacties tussen vrijwilligers onderling en met betaalde medewerkers.