Onderzoek

Tekening van een vergrootglas. Wil jij aan de slag met onderzoek?

Wil jij aan de slag met onderzoek?

Simpel en Duidelijk kan helpen bij het uitvoeren van casestudy’s en participatief actieonderzoek. Cindy Koopsen, het gezicht achter Simpel en Duidelijk, heeft hier jarenlange ervaring mee. Zij is onder andere betrokken geweest bij de volgende onderzoeken en casestudy’s.

  • 2023-2024 Betekenisvol oud worden in de regio:Participatief actieonderzoek namens Club Goud i.s.m. HAN lectoraat in vijf proeftuinen van Netwerk Nonna naar de realisatie van (integraal en mensgerichte) toekomstbestendige arrangementen en woonconcepten die bijdragen aan een betekenisvol leven voor ouderen.
  • 2022-2023 Bondgenoten voor de natuur: Kwalitatief onderzoek bij IVN naar gelijkwaardige samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers in de regio. Masterthesis voor de Executive Master Public and non-profit Management, TIAS School for Business and Society.
  • 2018 Kwaliteitsverbetering vrijwillig leidinggevenden: vervolgonderzoek voor het Rode Kruis gericht op de ontwikkeling van een organisatievisie met betrekking tot leiderschap onder vrijwilligers inclusief een analyse van de vereisten en strategieën die nodig zijn om deze visie effectief te realiseren, te integreren en implementeren binnen het opleidingsbeleid.
  • 2017 Individuele Begeleiding Teamleiders: Onderzoek voor het Rode Kruis naar de effectiviteit van individuele training en begeleiding op de ontwikkeling van leiderschap skills in de noodhulpverlening.
  • 2015-2016 CoBaCoRe: Onderzoek naar COmmunity BAsed COmprehensive REcovery (hoe professionals, getroffen burgers en hulp biedende burgers beter kunnen samenwerking in de herstelfase na een ramp). Het project is uitgevoerd door een internationaal consortium, waaronder het Rode Kruis en gefinancierd vanuit het EU FP7 Veiligheidsprogramma. Rol: projectleider midden- en eindevaluatie.
  • 2013-2017 Vrijwilligers centraal: eigen onderzoek onder vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren naar de bouwstenen van strategisch vrijwilligersmanagement. Dit heeft geresulteerd in publicatie van het boek ‘Vrijwilligers centraal‘ bij Uitgeverij SPW (2020).

Wil jij aan de slag met onderzoek op het gebied van vrijwilligers of vrijwilligersmanagement? En wil je weten of Cindy ook iets voor jouw organisatie kan betekenen? Plan dan geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek in.